Czernielewski, K. A. (2021). Jak przygotowywano psychicznie i mentalnie żołnierzy do walki w XIX i XX stuleciu? Próba spojrzenia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (109), 243–260. https://doi.org/10.18778/0208-6050.109.13