Bończak, J. (2021). Plotkarz i prorok. Osoba i spuścizna Wacława Alfreda Zbyszewskiego we wspomnieniach wybranych przedstawicieli II Wielkiej Emigracji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (108), 193–204. https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.09