Ławski, D. (2021). Dyplomacja brytyjska wobec przyszłości Fiume/Rijeki w negocjacjach Rady Najwyższej Konferencji Pokojowej w Paryżu w roku 1919. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (108), 165–192. https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.08