Wijaczka, J. (2020). Procesy o czary we wsi Mnichowo. Przyczynek do dziejów społecznych wsi wielkopolskiej w drugiej połowie XVII wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (107), 117–131. https://doi.org/10.18778/0208-6050.107.06