(1)
Jędrzejewska, A. Walczyć Czy odstąpić? Postawy I Dylematy oficerów Obszarów Warownych „Grodno” I „Wilno” We wrześniu 1939 Roku. FH 2019, 119-132.