(1)
Włodarczyk, Z. Wojsko W mieście. Żołnierze Hohenzollernów W Prusach Południowych (1793–1806). FH 2019, 73-88.