(1)
Śliwińska-Słomska, I. Uzbrojenie W Testamentach żołnierzy Armii Koronnej W Okresie Wazowskim (1587–1668). FH 2023, 73-91.