(1)
Popek, K. Doświadczenie W Narracjach Nauczycieli – Imperatyw W Formowaniu tożsamości dojrzałej. FH 2016, 225-247.