(1)
Czernielewski, K. A. Jak Przygotowywano Psychicznie I Mentalnie żołnierzy Do Walki W XIX I XX Stuleciu? Próba Spojrzenia. FH 2021, 243-260.