(1)
Staniszewska, A. Ewolucja podejścia Ziemian Do Instytucji małżeństwa W XIX Stuleciu W świetle egodokumentów I Literatury Poradnikowej. FH 2021, 125-145.