[1]
Brylew, M. 2019. Kassim Sulejmani – generał Bliskiego Wschodu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. 103 (kwi. 2019), 173–191. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6050.103.12.