[1]
Jadczyk, K. 2019. Sylwetki oprawców więzienia na Radogoszczu w świetle relacji naocznych świadków. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. 103 (kwi. 2019), 133–154. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6050.103.10.