[1]
Jędrzejewska, A. 2019. Walczyć czy odstąpić? Postawy i dylematy oficerów Obszarów Warownych „Grodno” i „Wilno” we wrześniu 1939 roku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. 103 (kwi. 2019), 119–132. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6050.103.09.