[1]
Strzyż, P. 2019. „Ludzie czarni od słońca i osmaleni od wiatru, o spojrzeniu straszliwym i groźnym” – wojownicy husyccy w świetle źródeł z epoki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. 103 (kwi. 2019), 43–57. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6050.103.04.