[1]
Śliwińska-Słomska, I. 2023. Uzbrojenie w testamentach żołnierzy armii koronnej w okresie wazowskim (1587–1668). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. 114 (paź. 2023), 73–91. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6050.114.05.