[1]
Dębski, M. 2016. Królowa wdowa a „kandydat do tronu”. Relacje Marii Kazimiery Sobieskiej z Jakubem Sobieskim w czasach saskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. 96 (cze. 2016), 69–88. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.06.