[1]
Staniszewska, A. 2021. Ewolucja podejścia ziemian do instytucji małżeństwa w XIX stuleciu w świetle egodokumentów i literatury poradnikowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. 108 (sie. 2021), 125–145. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.06.