[1]
Kreuz, P. 2020. Procesy o magię i czary w Pradze w XVI i pierwszej połowie XVII stulecia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. 107 (sie. 2020), 97–116. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6050.107.05.