[1]
I. Godyń, Y. Kountouris, i J. Sauer, „Wycena wartości wód podziemnych w regionie Częstochowy (Polska) – studium przypadku”, GPT, t. 53, nr 4, s. 41–64, grudz. 2018.