[1]
W. Błoch, „Niespójność systemu emerytalnego i systemu rentowego w Polsce”, GPT, t. 53, nr 4, s. 27–39, grudz. 2018.