Godyń, I., Kountouris, Y. i Sauer, J. (2018) „Wycena wartości wód podziemnych w regionie Częstochowy (Polska) – studium przypadku”, Gospodarka w Praktyce i Teorii, 53(4), s. 41–64. doi: 10.18778/1429-3730.53.03.