Błoch, W. (2018) „Niespójność systemu emerytalnego i systemu rentowego w Polsce”, Gospodarka w Praktyce i Teorii, 53(4), s. 27–39. doi: 10.18778/1429-3730.53.02.