Zasina, J. (2018) „W kierunku studentyfikacji? Zakwaterowanie studenckie w polskich miastach akademickich”, Gospodarka w Praktyce i Teorii, 48(3), s. [69]-84. doi: 10.18778/1429-3730.48.06.