Błoch, W. (2018). Niespójność systemu emerytalnego i systemu rentowego w Polsce. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 53(4), 27–39. https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.02