Zasina, J. (2018). W kierunku studentyfikacji? Zakwaterowanie studenckie w polskich miastach akademickich. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 48(3), [69]-84. https://doi.org/10.18778/1429-3730.48.06