(1)
Błoch, W. Niespójność Systemu Emerytalnego I Systemu Rentowego W Polsce. GPT 2018, 53, 27-39.