(1)
Zasina, J. W Kierunku Studentyfikacji? Zakwaterowanie Studenckie W Polskich Miastach Akademickich. GPT 2018, 48, [69]-84.