Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica jest czasopismem naukowym wydawanym przez Uniwersytet Łódzki. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje różne subdyscypliny nauk o Ziemi, w szczególności: geografię fizyczną, geomorfologię, geoekologię, geologię i paleogeografię czwartorzędu, meteorologię, klimatologię, hydrologię, ochronę środowiska oraz zastosowania GIS w badaniach środowiska. Czasopismo publikuje głównie recenzowane artykuły naukowe, prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym.
Wróć do szczegółów artykułu Possibilities for the use of drone data in geomorphological analysis of river deltas, based on the delta of Jeziorsko Reservoir Pobierz Pobierz PDF