Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica jest czasopismem naukowym wydawanym przez Uniwersytet Łódzki. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje różne subdyscypliny nauk o Ziemi, w szczególności: geografię fizyczną, geomorfologię, geoekologię, geologię i paleogeografię czwartorzędu, meteorologię, klimatologię, hydrologię, ochronę środowiska oraz zastosowania GIS w badaniach środowiska. Czasopismo publikuje głównie recenzowane artykuły naukowe, prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym.
Wróć do szczegółów artykułu Determination of the age of carbonate rocks by the cosmogenic chlorine-36 in the valleys of Miętusia and Mała Łąka Pobierz Pobierz PDF