Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica jest czasopismem naukowym wydawanym przez Uniwersytet Łódzki. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje różne subdyscypliny nauk o Ziemi, w szczególności: geografię fizyczną, geomorfologię, geoekologię, geologię i paleogeografię czwartorzędu, meteorologię, klimatologię, hydrologię, ochronę środowiska oraz zastosowania GIS w badaniach środowiska. Czasopismo publikuje głównie recenzowane artykuły naukowe, prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym.
Wróć do szczegółów artykułu Relict sand wedge sites in Hungary – a sedimentological case study Pobierz Pobierz PDF