Rutkowska-Tomaszewska, E., i A. Zimny. „Dodatek Kwartalny”. Finanse I Prawo Finansowe, t. 2, nr 34, czerwiec 2022, s. 163-71, https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/13975.