Buta, B. „Postrzeganie kredytów Hipotecznych wyrażonych W Walucie Obcej Przez młode Pokolenie W Polsce”. Finanse I Prawo Finansowe, t. 2, nr 34, czerwiec 2022, s. 67-84, doi:10.18778/2391-6478.2.34.06.