Borys, M., i J. Stępińska. „Ubezpieczenia Na życie Z UFK – Analiza efektywności Inwestycji”. Finanse I Prawo Finansowe, t. 2, nr 34, czerwiec 2022, s. 27-48, doi:10.18778/2391-6478.2.34.02.