Wierzbicka, E. „Seniorzy Na Rynku usług Finansowych”. Finanse I Prawo Finansowe, t. 1, nr 33, marzec 2022, s. 25-42, doi:10.18778/2391-6478.1.33.02.