[1]
R. . Pastusiak, M. Jasiniak, J. Keller, i B. Krzeczewski, „Raport z badania 2016. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce w oczach przedsiębiorców i pracowników samorządu”, JoFFL, nr 1, s. 1–99, grudz. 2016.