Pastusiak, R. ., Jasiniak, M., Keller, J. i Krzeczewski, B. (2016) „Raport z badania 2016. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce w oczach przedsiębiorców i pracowników samorządu”, Finanse i Prawo Finansowe, (1), s. 1–99. doi: 10.18778/2391-6478.2016.1.