Wachowska, E. (2015) „ Zasady rozliczania podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów”, Finanse i Prawo Finansowe, 2(4), s. 69–81. doi: 10.18778/2391-6478.2.4.06.