Buzałek, P. (2019) „Funkcjonowanie modelu sprzedażowego equity release w Polsce”, Finanse i Prawo Finansowe, 1(21), s. 11–26. doi: 10.18778/2391-6478.1.21.02.