Skorokhod, I. i Skorokhod, D. (2022) „Rozwój rynku europejskiego towarów i usług ekologicznych oraz jego wsparcie finansowe”, Finanse i Prawo Finansowe, 2(34), s. 49–66. doi: 10.18778/2391-6478.2.34.04.