Buta, B. (2022) „Postrzeganie kredytów hipotecznych wyrażonych w walucie obcej przez młode pokolenie w Polsce”, Finanse i Prawo Finansowe, 2(34), s. 67–84. doi: 10.18778/2391-6478.2.34.06.