Mirowski, P. (2022) „Pranie brudnych pieniędzy poprzez inwestycje w nieruchomości – wprowadzenie do analizy zjawiska”, Finanse i Prawo Finansowe, 2(34), s. 85–100. doi: 10.18778/2391-6478.2.34.07.