Comporek, M. (2021) „Rzeczowe zarządzanie zyskiem jako instrument kształtowania dużych strat w przedsiębiorstwach przemysłowych”, Finanse i Prawo Finansowe, 3(31), s. 25–39. doi: 10.18778/2391-6478.3.31.02.