Pastusiak, Radosław, Magdalena Jasiniak, Jakub Keller, i Bartłomiej Krzeczewski. 2016. „Raport Z Badania 2016. Specjalne Strefy Ekonomiczne W Polsce W Oczach przedsiębiorców I pracowników samorządu”. Finanse I Prawo Finansowe, nr 1 (grudzień):1-99. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2016.1.