Włodarczyk, Michał. 2020. „Klastry Finansowe I Aglomeracje FinTech – Czynniki Lokalizacyjne”. Finanse I Prawo Finansowe 2 (26):145-56. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.26.10.