Solarz, Jan Krzysztof, i Krzysztof Waliszewski. 2020. „Pandemia Czy Wojna pokoleń?”. Finanse I Prawo Finansowe 2 (26):99-114. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.26.07.