Pastusiak, R. ., Jasiniak, M., Keller, J., & Krzeczewski, B. (2016). Raport z badania 2016. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce w oczach przedsiębiorców i pracowników samorządu. Finanse I Prawo Finansowe, (1), 1–99. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2016.1