Wachowska, E. (2015). Zasady rozliczania podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Finanse I Prawo Finansowe, 2(4), 69–81. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.4.06