Paduszyńska, M., Witecka, M., Jabłoński, M., Stępniak, A., Zimny, A., & Witczak, R. (2020). Dodatek kwartalny. Finanse I Prawo Finansowe, 2(26), 173–186. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.26.12