Solarz, J. K., & Waliszewski, K. (2020). Pandemia czy wojna pokoleń?. Finanse I Prawo Finansowe, 2(26), 99–114. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.26.07