Buzałek, P. (2019). Funkcjonowanie modelu sprzedażowego equity release w Polsce. Finanse I Prawo Finansowe, 1(21), 11–26. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.21.02